Damvereniging Troesoe

Clubavond

Vrijdagavond, vanaf 19.45 uur

Damlocatie

De Lommerd

Spijkerstraat 185A

6828 DC Arnhem

026-4423549

Bestuur

Voorzitter

Rommie Moerlie

Secretaris

Rene Vos

Penningmeester

Arun Bholasingh

Webmaster

Redactieadres

Michael Palmer,

Koolemans Beijnenstraat 132

6521EZ Nijmegen